Fördelar med kulventiler

- 2021-08-09-

Fördelarna medkulventiler

1. Minimalt flödesmotstånd

2. Eftersom den inte fastnar under arbetet kan den användas på ett tillförlitligt sätt för korrosiva vätskor med låg kokpunkt.

3. Det kan förseglas helt när tryck- och temperaturområdet är stort.

4. Det kan realisera snabb öppning och stängning för att säkerställa tillämpningen i testbänkens automatiseringssystem. När ventilen öppnas och stängs snabbt är det ingen stöt i drift.

5. Den sfäriska stängningen kan automatiskt lokalisera gränsläget.

6. Den dubbelsidiga tätningen av arbetsmediet är pålitlig.

7. I helt öppet och helt stängt tillstånd är kulans tätningsyta och ventilsätet isolerat från mediet, så att mediet som passerar genom ventilen med hög hastighet inte kommer att få tätningsytan att korrodera. Dess kompakta struktur och låga vikt kan betraktas som den rimligaste ventilstrukturen i det kryogena mediesystemet.

8. Ventilkroppen är symmetrisk, särskilt den svetsade ventilkroppsstrukturen, som mycket väl kan motstå belastningen i rörledningen.

9. Stängningsdelen tål högtrycksskillnaden vid stängning.

10. Helsvetsadkulventil, som kan begravas direkt i marken, så att ventilens inre delar inte korroderas.

kulventiler